Přejít na obsah

Supernatural

Pokud by se dal seriál Supernatural popsat jednou větou, tak by se dalo říct, že v něm dva bratři, Sam a Dean Winchesterovi, loví démony a bojují se zlem. Tak jednoduché to ovšem není.

Dexter

Dexter tajně žije dvojí život. Ve dne je uznávaný a dokonce jeden z nejlepších soudních expertů na krev a krevní stříkance. Když se ale setmí, promění se ve vražednou šelmu...

Řím

Píše se rok 49 před Kristem. Julius Caesar dokončil válku proti Germánii, a celý Řím čeká, jak se ambiciózní politik zachová...

True Blood

Synteticky vyráběná krev umožní upírům prozradit svou existenci. Romanticko-hororový seriál natočený podle knižní série o Sookie Stackhouse, bestselleru autorky Charlaine Harris.

Battlestar Galactica

Lidstvo stvořilo Cylony aby si usnadnilo život na dvanácti koloniích. Cyloni se však vzbouřili a uprchli neznámo kam. Nyní se po desítkách let vracejí. A mají plán...

Babylon 5

Piše se rok 2258. Lidstvo kolonizuje přilehlé hvězdné systémy a stává se z něj hráč, jehož síla se nedá v galaxii brát na lehkou váhu. Anebo si to alespoň myslí...

The Black Donnellys

Bratři Donnelliovi patří k irské rodině s dlouhou mafiánskou historií. Po smrti svého otce jsou však nuceni začít se spoléhat pouze jeden na druhého.

The Guild

Webový seriál zabývající se skupinou (guildou) šesti poněkud ujetých pařanů a pařanek jisté nejmenované online hry.

Scrubs

Seriál z pera Billa Lawrence, který se stal kultovní záležitostí. Praktikant John ‚J.D.‘ Dorian nastupuje do nemocnice Sacred Heart, je hodně nezkušený,a musí se spolehnout na podporu ostatních.

ST: Deep Space 9

Po mnoha letech okupace planety Bajor se nepřátelští Cardassiané konečně stahují. Na vesmírnou stanici, se nyní dostává velitel z Hvězdné flotily, aby zdevastovanému lidu Bajoru pomohl.

Navigace

Stanovy fanklubu

Název klubu

 • Fan-Project, dále jen "klub"

Cíle klubu

 • Zprostředkovávání informací o dění na scéně science fiction, fanouškům tohoto žánru.
 • Spolupráce při organizování veřejných akcí (conů).
 • Spolupráce s ostatními sci-fi kluby (i zahraničními) a spolupráce s těmito kluby při realizaci ostatních cílů sdružení.
 • Podpora jednotlivých členů i menších zájmových skupin v rámci fanklubu. 

Vznik a zánik členství

 • členství vzniká vyplněním a odesláním přihlášky a zaplacením členského příspěvku
 • členství zaniká
  • dnem zániku klubu
  • neuhrazením členského příspěvku do jednoho měsíce od data splatnosti členského příspěvku
  • doručením písemného oznámení o vystoupení z klubu správní radě
  • vyloučením z klubu 2/3 většinou správní rady

Práva a povinnosti členů

 • člen klubu má právo:
  • navrhovat změny stanov klubu, pokud pro svůj návrh získá podporu dalších 5 členů klubu
  • podávat návrhy k projednání Správní radě
  • být informován o činnosti správní rady a hospodaření klubu
 • člen má povinnost:
  • respektovat usnesení správní rady a členské obce
  • včas platit schválené členské příspěvky
  • chovat se dle zásad slušného chování a nepoškozovat svým chováním dobré jméno klubu

Organizační struktura klubu

Členská obec

 • členská obec je nejvyšším orgánem klubu
 • členy členské obce jsou všichni členové klubu
 • členská obec vydává usnesení nadpoloviční většinou hlasů všech hlasujících členů
 • může odvolat kteréhokoli člena správní rady nadpoloviční většinou hlasů všech členů
 • schvaluje změny stanov klubu
 • schvaluje změny výše členských příspěvků

Správní rada

 • správní rada je statutárním orgánem klubu, jedná navenek prostřednictvím předsedy klubu
 • správní rada se skládá z devíti členů klubu
 • správní rada je volena členskou obcí formou rovného, tajného a přímého hlasování prostřednictvím sítě Internet.
 • usnesení správní rady se přijímá většinou hlasů přítomných členů
 • schůze správní rady se považuje za usnášeníschopnou, pokud je přítomna alespoň polovina členů správní rady
 • schůzi správní rady svolává předseda, nebo jiný jím pověřený člen rady nejméně dvakrát ročně
 • členem rady se může stát kterýkoli člen klubu, starší 18 let 
 • funkční období rady je 2 roky
 • volby se konají nejpozději v posledním měsíci funkčního období předchozí správní rady
 • stanovy a výši členských příspěvků schválí rada na svém prvním zasedání, následné změny schvaluje Členská obec

Předseda klubu

 • v čele klubu stojí předseda klubu, který je volen z řad členů správní rady, samotnými členy správní rady
 • předsedou klubu se může stát kterýkoli člen správní rady
 • předseda klubu, předsedá schůzím Správní rady a reprezentuje klub navenek
 • předseda klubu může písemně zmocnit výkonem svých pravomocí kteréhokoli člena Správní rady

Zánik klubu

 • klub zaniká, pokud se nejméně 2/3 většina členů usnese jeho zániku
Tyto stanovy byly schváleny správní radou dne 7.6.2008.

Přihlášení

Doporučujeme

Gateverse.cz - SG-1/Atlantis/Universe Doctor Who CZ SciFi-Guide.net Stargate.sk Fringe.sff.cz Chuck Trička ze seríálů Eureka | Heuréka - město divů