Přejít na obsah

The Black Donnellys

Bratři Donnelliovi patří k irské rodině s dlouhou mafiánskou historií. Po smrti svého otce jsou však nuceni začít se spoléhat pouze jeden na druhého.

Scrubs

Seriál z pera Billa Lawrence, který se stal kultovní záležitostí. Praktikant John ‚J.D.‘ Dorian nastupuje do nemocnice Sacred Heart, je hodně nezkušený,a musí se spolehnout na podporu ostatních.

The Guild

Webový seriál zabývající se skupinou (guildou) šesti poněkud ujetých pařanů a pařanek jisté nejmenované online hry.

ST: Deep Space 9

Po mnoha letech okupace planety Bajor se nepřátelští Cardassiané konečně stahují. Na vesmírnou stanici, se nyní dostává velitel z Hvězdné flotily, aby zdevastovanému lidu Bajoru pomohl.

How not to live your life

Don Danbury je… no řekněme „muž“, který se snaží tak nějak prokousat si svou cestu životem a přitom si co nejvíc užít a zároveň toho co nejméně doopravdy udělat...

Battlestar Galactica

Lidstvo stvořilo Cylony aby si usnadnilo život na dvanácti koloniích. Cyloni se však vzbouřili a uprchli neznámo kam. Nyní se po desítkách let vracejí. A mají plán...

Supernatural

Pokud by se dal seriál Supernatural popsat jednou větou, tak by se dalo říct, že v něm dva bratři, Sam a Dean Winchesterovi, loví démony a bojují se zlem. Tak jednoduché to ovšem není.

Dexter

Dexter tajně žije dvojí život. Ve dne je uznávaný a dokonce jeden z nejlepších soudních expertů na krev a krevní stříkance. Když se ale setmí, promění se ve vražednou šelmu...

Babylon 5

Piše se rok 2258. Lidstvo kolonizuje přilehlé hvězdné systémy a stává se z něj hráč, jehož síla se nedá v galaxii brát na lehkou váhu. Anebo si to alespoň myslí...

True Blood

Synteticky vyráběná krev umožní upírům prozradit svou existenci. Romanticko-hororový seriál natočený podle knižní série o Sookie Stackhouse, bestselleru autorky Charlaine Harris.

Navigace

Stanovy fanklubu

Název klubu

 • Fan-Project, dále jen "klub"

Cíle klubu

 • Zprostředkovávání informací o dění na scéně science fiction, fanouškům tohoto žánru.
 • Spolupráce při organizování veřejných akcí (conů).
 • Spolupráce s ostatními sci-fi kluby (i zahraničními) a spolupráce s těmito kluby při realizaci ostatních cílů sdružení.
 • Podpora jednotlivých členů i menších zájmových skupin v rámci fanklubu. 

Vznik a zánik členství

 • členství vzniká vyplněním a odesláním přihlášky a zaplacením členského příspěvku
 • členství zaniká
  • dnem zániku klubu
  • neuhrazením členského příspěvku do jednoho měsíce od data splatnosti členského příspěvku
  • doručením písemného oznámení o vystoupení z klubu správní radě
  • vyloučením z klubu 2/3 většinou správní rady

Práva a povinnosti členů

 • člen klubu má právo:
  • navrhovat změny stanov klubu, pokud pro svůj návrh získá podporu dalších 5 členů klubu
  • podávat návrhy k projednání Správní radě
  • být informován o činnosti správní rady a hospodaření klubu
 • člen má povinnost:
  • respektovat usnesení správní rady a členské obce
  • včas platit schválené členské příspěvky
  • chovat se dle zásad slušného chování a nepoškozovat svým chováním dobré jméno klubu

Organizační struktura klubu

Členská obec

 • členská obec je nejvyšším orgánem klubu
 • členy členské obce jsou všichni členové klubu
 • členská obec vydává usnesení nadpoloviční většinou hlasů všech hlasujících členů
 • může odvolat kteréhokoli člena správní rady nadpoloviční většinou hlasů všech členů
 • schvaluje změny stanov klubu
 • schvaluje změny výše členských příspěvků

Správní rada

 • správní rada je statutárním orgánem klubu, jedná navenek prostřednictvím předsedy klubu
 • správní rada se skládá z devíti členů klubu
 • správní rada je volena členskou obcí formou rovného, tajného a přímého hlasování prostřednictvím sítě Internet.
 • usnesení správní rady se přijímá většinou hlasů přítomných členů
 • schůze správní rady se považuje za usnášeníschopnou, pokud je přítomna alespoň polovina členů správní rady
 • schůzi správní rady svolává předseda, nebo jiný jím pověřený člen rady nejméně dvakrát ročně
 • členem rady se může stát kterýkoli člen klubu, starší 18 let 
 • funkční období rady je 2 roky
 • volby se konají nejpozději v posledním měsíci funkčního období předchozí správní rady
 • stanovy a výši členských příspěvků schválí rada na svém prvním zasedání, následné změny schvaluje Členská obec

Předseda klubu

 • v čele klubu stojí předseda klubu, který je volen z řad členů správní rady, samotnými členy správní rady
 • předsedou klubu se může stát kterýkoli člen správní rady
 • předseda klubu, předsedá schůzím Správní rady a reprezentuje klub navenek
 • předseda klubu může písemně zmocnit výkonem svých pravomocí kteréhokoli člena Správní rady

Zánik klubu

 • klub zaniká, pokud se nejméně 2/3 většina členů usnese jeho zániku
Tyto stanovy byly schváleny správní radou dne 7.6.2008.

Přihlášení

Doporučujeme

Stargate.sk Fringe.sff.cz Eureka | Heuréka - město divů Human Target SciFi-Guide.net Gateverse.cz - SG-1/Atlantis/Universe Doctor Who CZ Trička ze seríálů